ارتباطات و رویت‌پذیری

انتشار کتاب تصویری: سیمای طبیعی و انسانی تالاب هامون


عکاس: علی مهاجران

هدف اجرای فعالیت:
نمایش پوشش گیاهی و جانوری منطقه، منابع آب و خاک، وضعیت آب و هوایی، معیشت مردم محلی و تاب‌آوری آنها در مقابل تغییرات اقلیمی، جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی منطقه؛
نمایش تغییرات زیستی در منطقه قبل و پس از خشکسالی مجموعه تالاب‌های هامون و درهم‌تنیدگی زیستی انسان و طبیعت؛

مدت زمان قرارداد: ۸ ماه
اتمام یافته
پیشرفت پروژه 100%

جشنواره دوستان هامون


مجری: جمعیت حامیان زمین

هدف اجرای فعالیت:
ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی کودکان سیستان برای حفاظت از تالاب‌ها به‌ویژه تالاب هامون.
آشنایی کودکان با ارزش‌های اکولوژیک و زیستی تالاب زیبای هامون؛
نهادینه‌کردن فرهنگ و تفکر خلاق در زمینه حفاظت از تالاب‌ هامون همراه با رشد ابعاد شخصیتی «ذهنی- جسمی- عاطفی- اجتماعی-اخلاقی» و ارتقاء هوش طبیعی کودکان محدوده مورد نظر؛
پرورش نسلی خلاق، ماهر، متفکر، خودانگیخته، خردورز، اخلاق محور، مطالبه‌گر و مسئول نسبت به حفاظت از محیط‌زیست به‌ویژه تالاب‌ هامون؛
کمک به کودکان براي قبول مسئولیت‌ها و رفتارهای‌ سبز با درك بیشتر و نگرش همسو با حفظ گنجینه‌های ارزشمند حیات آبی کشور.


زمان اجرای رویداد: فروردین ۱۴۰۱
در حال انجام
پیشرفت پروژه 100%

کتاب آموزشی - رنگ‌آمیزی سیستان


مجری: طرح سرزمین

هدف اجرای فعالیت:
حساس‌سازی و ارتقای سطح آگاهی در میان کودکان 7 تا 10 سال درباره اهمیت تالاب هامون و ارزش‌های زیستی و اقتصادی آن در میان جوامع بومی


مدت زمان قرارداد: ۳ ماه
در حال انجام
پیشرفت پروژه 80%

اقلام تبلیغاتی و ارتباطی پروژه