طرح های زود بازده

به منظور نیل به برخی از اهداف پروژه، اجرای پروژه‌های کوچک زودبازده از طریق ارائه فراخوان برای دریافت پیشنهادات اجرایی این گونه طرح‌ها مدنظر قرار گرفته است. از جمله اهداف این گونه طرح‌ها، حمایت از پروژه های عملی در منطقه و کمک به تقویت ظرفیت‌های علمی و اجرایی تعاونی‌های روستایی، سازمان‌های غیر دولتی (Non-Governmental Organizations) ، سازمان های مردم نهاد (Community-Based Organization: CBOs) و گروه های توسعه روستایی – شامل صندوق‌های اعتباری زنان روستایی – در زمینه های ذیل می باشد:

  1. گردشگری، صنایع دستی و توسعه فرهنگی
  2. توانمندسازی اقتصادی زنان
  3. کشاورزی و دامپروری
  4. شیلات و آبزی پروری
  5. کارآفرینی و توسعه بنگاه‎های اقتصادی خرد
  6. مدیریت خاک، آب و تالاب
  7. تجارت و بازرگانی

واجدین شرایط

  • تشکل­های روستایی، سازمان­های مردم نهاد و جامعه محور و گروه های توسعه محلی در منطقه سیستان (شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) واجدین شرایط رقابت در فراخوان طرح پیشنهادی پیوست می­باشند.
  • بخش خصوصی، نهادهای تجاری و سازمان‌های دولتی (به عنوان مثال بخش دولتی و دستگاه‌های اداری، شهرداری‌ها و غیره) واجد شرایط اجرای طرح‌های زودبازده نیستند.

نحوه تامین مالی پروژه‌های کوچک زود بازده

پروژه­های کوچک زودبازده که منفعت مستقیم در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در محدوده سیستان ایجاد می­کنند از طریق این طرح تأمین اعتبار می­شوند. پیشنهاد می­شود تشکل های شرکت­ کننده با ارائه آورده نقدی یا غیر نقدی از سمت مجموعه خود در طرح مشارکت داشته باشند. میزان آورده نقدی یا غیر نقدی تشکل ها و گروه های توسعه در فرم پیشنهاد پروزه منعکس خواهد شد.

مدت زمان انجام پروژه‌های انتخاب شده

مدت زمان اجرای پروژه های انتخاب شده نبایستی بیش از 12 ماه باشد.

فرآیند انتخاب پروژه‌ها

انتخاب بر اساس اصل شایستگی، شفافیت، برابری و توزیع منطقی بودجه صورت خواهد گرفت. طرح­های پیشنهادی توسط کمیته ارزیابی و تصویب پروژه ها شامل مقامات استانی (استانداری و سازمان های تخصصی ذیربط)، اعضای تیم پروژه از سازمان محیط زیست، نماینده گان دفتر برنامه توسعه ملل متحد، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده تشکل‌های مردم نهاد و  نیز نهادهای علمی و دانشگاهی بررسی و تصویب خواهند شد. اعضای تیم ارزیابی و تصویب بر اساس فرم­های امتیازدهی، پروژه های پیشنهادی را از منظر فنی، اجرایی و بودجه­ای بررسی خواهند نمود.

 

معیار­های بررسی طرح‌های پیشنهادی به شرح ذیل می­باشند:

معیار امتیاز

آیا طرح پیشنهادی اهداف زیر را محقق می‌کند؟

 

1-     افزایش راندمان تولید

 

2-     احیاء و استفاده بهینه از منابع طبیعی

 

3-     بهبود درآمد خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی

 

4-     ارتقا وضعیت اشتغال و کارآفرینی

حفظ منابع بیولوژیک

10

پروژه پیشنهادی یک پروژه چند منظوره است (همزمان تحقق چند هدف را دنبال میکند)

10

روش‌شناسی ارائه شده در طرح پیشنهادی شفاف و دقیق است.

10

اجرای پروژه به ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی منطقه کمک خواهد کرد.

10

نهاد پیشنهاد دهنده پروژه واجد حداقل ظرفیت مورد نیاز برای اجرای طرح پیشنهادی می‌باشد.

10

متقاضی مشارکت نقدی و یا غیرنقدی در اجرای پروژه خواهد داشت.

10

این پروژه از گروه‌های هدف دارای اولویت شامل موارد زیر پشتیبانی می‌کند:


1- صندوق های اعتباری زنان


2- گروه‌های محلی و روستایی


3- گروه‌ها و تشکل‌های کارآفرین محلی


4- گروه‌های جوانان دارای ابتکار عمل و نوآور

10

از شیوه‌ها یا ایده های نوآورانه در طرح پیشنهادی استفاده شده است.

10

پروژه دارای ویژگی پایداری بلندمدت و تعمیم پذیری است.

10

مجموعه متقاضی به صورت رسمی  ثبت شده است.

10

جمع کل

100

طرح هایی که معیارهای انتخاب را دارا بوده و الزامات قانونی/اجرایی مورد نیاز را  تامین نمایند ، جهت عقد قرارداد معرفی می­شوند. نتیجه بررسی و تصویب پیشنهادات پروژه از طریق تارنمای رسمی پروژه به آدرس (www.sistanproject.ir) منتشر خواهد شد.

اجرا، نظارت و گزارش دهی

مجری موظف است پروژه را با رعایت مفاد قرارداد، با دقت و کارآیی مطابق با برنامه و بودجه تخصیص یافته به پروژه انجام دهد.

هرگونه تغییر قابل توجه در برنامه پروژه (به عنوان مثال تغییر در زمان بندی اجرا یا عدم تحقق اهداف طرح پیشنهادی) نیاز به دریافت تاییدیه کتبی و هماهنگی پیشین با دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران و تیم پروژه سیستان دارد.

نظارت و مدیریت مالی پروژه های کوچک زودبازده از طریق دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران انجام میگیرد. مدیریت اجرایی طرح ها توسط دفتر پروژه و کارشناسان فنی انجام می شود. بازدید ها و نظارت های میدانی توسط کارشناسان فنی دفتر پروژه با همکاری و همراهی نمایندگان دفتر UNDP در ایران  با هدف اطلاع از میزان پیشرفت پروژه و نظارت مستمر میدانی به اجرا در خواهد آمد.

نظارت‌های مستمر به هدف حصول اطمینان از  گردآوری منظم اطلاعات کلیدی و پایش منظم پیشرفت پروژه ها در مسیر نیل به اهداف تعیین شده صورت می‌گیرد.

شرایط قرارداد

قرارداد فی مابین مجری و UNDP بلافاصله پس از تکمیل شرایط ذیل منعقد خواهد شد:

 

 1. نهایی شدن پیشنهاد پروژه با همکاری تیم فنی طرح و مجری
 2. اعلام نظر و تایید نهادهای رسمی استانی
 3. اعلام حساب بانکی مخصوص طرح (این حساب می­تواند یکی از حساب­های بانکی فرد بوده یا حساب جدیدی در بانکی مجزا باشد).
 4. پذیرش پیش‌نویس قرارداد توسط مجری و امضای قرارداد.

 

فراخوان حاضر مطابق با برنامه، سیاست‌ها و رویه‌های عملیاتی (POPP) برنامه توسعه ملل متحد در زمینه انعقاد قراردادهای (LVG) تدوین گردیده است.

 

ارائه پیشنهاد پروژه از طرف متقاضی به منزله پذیرش طرح نمی­باشد. بنابراین شرکت در فراخوان هیچ گونه تعهدی جهت دریافت قرارداد برای طرفین ایجاد نمی‌نماید.

نحوه شرکت در طرح‌های زودبازده

افرادی که علاقه‌مند به شرکت در فراخوان طرح‌های زودبازده هستند می‌توانند با مراجعه به بخش فراخوان طرح‌های زودبازده در سایت UNDP (https://www.ir.undp.org) و یا سایت پروژه سیستان (www.sistanproject.ir) اطلاعات لازم را کسب کرده و سپس پیشنهادات خود را ارسال فرمایند.