فراخوان شماره 1 طرح‌های کوچک زود بازده

فراخوان طرح زود بازده

به منظور نیل به برخی از اهداف پروژه، اجرای پروژه‎های کوچک زودبازده از طریق ارائه فراخوان برای دریافت پیشنهادات اجرایی اینگونه طرح‎ها مد نظر قرار گرفته است. از جمله اهداف این گونه طرح‎ها، حمایت از پروژه­های عملی در منطقه و کمک به تقویت ظرفیت‎های علمی و اجرایی تعاونی‎های روستایی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان­های مردم نهاد و گروه‎های توسعه روستایی شامل صندوق‎های اعتباری زنان روستایی در زمینه ­های ذیل می­باشد:

  1. گردشگری، صنایع دستی و توسعه فرهنگی
  2. توانمندسازی اقتصادی زنان
  3. کشاورزی و دامپروری
  4. شیلات و آبزی­ پروری
  5. کارآفرینی و توسعه بنگاه‎های اقتصادی خرد
  6. مدیریت خاک، آب و تالاب
  7. تجارت و بازرگانی

درباره فراخوان

تشکل های روستایی، سازمان های مردم نهاد و جامعه محور و گروه‎های توسعه محلی در منطقه سیستان (شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) واجدین شرایط رقابت در فراخوان پروژه‎های کوچک زودبازده می باشند.
بخش خصوصی، نهادهای تجاری و سازمان‌های دولتی (به عنوان مثال بخش دولتی و دستگاه‌های اداری، شهرداری‌ها و غیره) واجد شرایط اجرای طرح‌های زودبازده نیستند.
انتخاب این طرح‎ها بر اساس اصل شایستگی، شفافیت، برابری و توزیع منطقی بودجه صورت خواهد گرفت. طرح های پیشنهادی توسط کمیته ارزیابی و تصویب پروژه‎ها شامل مقامات استانی (استانداری و سازمان های تخصصی ذیربط)، اعضای تیم پروژه از سازمان محیط زیست، نمایندگان دفتر برنامه توسعه ملل متحد، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده تشکل‌های مردم نهاد و نیز نهادهای علمی و دانشگاهی بررسی و تصویب خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس‎های ذیل مراجعه فرمایید:

نحوه شرکت در فراخوان

از کسانی که علاقه مند به شرکت در آگهی اجرای طرح‌های زودبازده هستند، دعوت می‌شود طرح های پیشنهادی خود را در قالب زیر ( پس از دانلود فایل مستندات و تکمیل آن )  تا تاریخ 10 مرداد 1400 به ایمیل sistangrants.ir@undp.org ارسال نمایند.

مدرک قانونی ثبت رسمی متقاضی می­بایست همراه با درخواست ارائه شود.

بررسی مستندات