مدیریت یکپارچه و پایدار کاربری اراضی سیستان ضامن توسعه اقتصاد محلی

کارگاه پایانی طرح «مشارکتی برنامه‌ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی منطقه سیستان» با هدف تدوین ساز و کار پایش وضعیت شاخص‌های ارزیابی در طول اجرای برنامه اقدام در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ و در محل سالن جلسات فرمانداری زابل برگزار شد. در این جلسه ندا اسدفلسفی‌زاده، سرپرست پروژه سیستان؛ معین‌افشار، معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان زابل؛ بخشداران و مدیران دستگاه‌های اداری منتخب در طرح؛ کارشناسان فنی دفتر استانی پروژه سیستان؛ نمایندگان کنسرسیوم راهبرد دانش؛ و نمایندگان جوامع محلی از شهرستان‌های پنجگانه منطقه سیستان حضور یافتند.

فلسفی‌زاده ضمن معرفی پروژه سیستان، اهداف این پروژه را تلاش برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی منطقه سیستان با تأکید بر حمایت از معیشت‎های جایگزین منطبق بر مزیت‌های رقابتی بیان کرد و مؤلفه‌های پروژه سیستان را ارتقای ظرفیت‌ها و هماهنگی، مدیریت پایدار آب و خاک شامل مدیریت و احیای تالاب هامون و توسعه اقتصاد محلی شامل کشاورزی سازگار با اقلیم و معیشت‌های جایگزین برشمرد.

وی همچنین با بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح مشارکتی مدیریت پایدار اراضی با تأکید بر توسعه معیشت‌های پایدار افزود: شناسایی فرصت‌های محلی برای ایجاد و توسعه معیشت‌های خرد پایدار در حوزه هدف از طریق اجرای فعالیت‌هایی در راستای تحلیل وضعیت موجود کاربری اراضی، تدقیق یافته‌ها با توجه به اسناد موجود، تحلیل وضع موجود و مطلوب به شیوه مشارکتی و تدوین برنامه اقدام و پایش پروژه با رویکرد مشارکتی از جمله اهداف اصلی این طرح هستند که در طول اجرای آن اقداماتی مشارکتی با حضور، مشارکت و همکاری دستگاه‌های اداری و جوامع محلی صورت گرفته است.

سرپرست پروژه سیستان همچنین موفقیت اقدامات توسعه‌ای را در گرو مشارکت و همکاری کلیه­ ذینفعان و دست‌اندرکاران کلیدی دانست و بر نقش مؤثر جامعه محلی بر پیشرفت پروژه‌ها تأکید نمود.

در ادامه هر یک از نمایندگان کنسرسیوم نیز به بیان برنامه اقدام مشارکتی تهیه شده در محدوده 57 هزار هکتاری منطقه سیستان پرداختند. این برنامه حاصل هفت ماه تلاش پیگیرانه این گروه در منطقه از طریق برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد در منطقه بوده است.

در پایان، هر یک از جوامع محلی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی با هم‌اندیشی و گفتگو به اظهار نظر پیرامون مطالب ارائه شده و تدقیق نتایج آن پرداختند و نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش‌داران با حمایت همه جانبه فرمانداری‌ها، آمادگی خود در مشارکت و اجرای اقدامات را اعلام کردند.

در حاشیه این کارگاه، نشستی صمیمی با حضور سنجرانی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان زابل؛ مقیمی معاون توسعه و برنامه‌ریزی؛ معین‌افشار معاون عمرانی فرمانداری زابل؛ فلسفی‌زاده سرپرست پروژه سیستان و سرگلزائی کارشناس فنی استانی پروژه سیستان برگزار شد.

فلسفی‌زاده در این نشست ضمن معرفی پروژه سیستان به سرپرست فرمانداری ویژه زابل، برخی از مهمترین فعالیت‌های صورت گرفته پروژه تاکنون را برشمرد و همچنین به ماهیت مشارکتی بودن کلیه اقدامات ذیل پروژه سیستان و اهمیت جلب مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی منطقه اشاره کرد.

همچنین سنجرانی نسبت به اجماع و یکپارچه‌سازی طرح‌های حمایتی معیشت و توسعه‌ای در منطقه تأکید کرده و خواستار انتظام‌بخشی آن شد.

در این نشست مقرر شد دفتر استانی پروژه سیستان در ارتباط و تعامل با معاونت توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری قرار بگیرد تا هم افزایی و تأثیرگذاری اقدامات پروژه بیش از پیش شود.

توسعه اقتصاد محلی یکی از مولفه‌های پروژه سیستان است. «طرح مشارکتی برنامه‌ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی با تأکید بر توسعه معیشت‌های پایدار» یکی از فعالیت‌های پروژه سیستان است که زیر مؤلفه توسعه اقتصاد محلی به مجری‌گری کنسرسیوم موسسه پژوهشی راهبرد دانش پویا اجرا شده است.

پروژه «ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم تالاب و حمایت از معیشت‌های جایگزین جوامع محلی» با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد و با حمایت مالی اتحادیه اروپا از سال ۲۰20 و با چشم‌اندازی ۵ ساله در حال فعالیت در منطقه سیستان است.

اشتراک گذاری: