مشارکت و همکاری دستگاه‌های محلی برای تحقق اهداف پروژهٔ سیستان

ندا اسد فلسفی‌زاده، سرپرست پروژهٔ «مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی سیستان»، از برگزاری نخستین جلسهٔ کارگروه شهرستانی احیاء و مدیریت تالاب‌های بین‌المللی هامون در روز چهارشنبه 21 مهر 1400 در محل فرمانداری زابل خبر داد.

این جلسه با حضور فرماندار ویژه شهرستان زابل به‌عنوان رئیس کارگروه، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان دبیر کارگروه، نمایندگان فرمانداری شهرستان‌های هامون، هیرمند، نیمروز و زهک، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه زابل، با محور معرفی پروژهٔ سیستان برگزار گردید. در این جلسه که با هدف پیگیری عملکرد دستگاه‌های مختلف منطقه در راستای اجرای اقدامات برنامه‌ریزی شده در برنامهٔ مدیریت جامع تالاب‌های بین‌المللی هامون برگزار شد، هر یک از اعضای کارگروه به بیان انتظارات خود در رابطه با «پروژهٔ سیستان» پرداختند.

ارجمندی، معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل ضمن تأکید بر ضرورت اجرای اقدامات اولویت‌دار برنامه مدیریت جامع تالاب هامون، دستگاه‌های عضو کارگروه را به حضور و همکاری مستمر با یکدیگر و در راستای تحقق اهداف «پروژهٔ سیستان» دعوت نمود. وی اذعان داشت که این پروژه در صورت موفقیت در تحقق اهداف می‌تواند موجب بازگشت امید به منطقه باشد. فرماندار زابل، همچنین بر برگزاری منظم و مستمر جلسات کارگروه و پاسخگویی و ارائهٔ گزارش عملکرد تأکید کرد و از ادارات و دست‌اندرکاران مختلف خواست ضمن همراهی و مشارکت در اجرای پروژهٔ سیستان، از فرصت پیش آمده در راستای بهبود شرایط منطقه استفاده نمایند.

وحید پورمردان، مدیر کل اداره محیط زیست استان سیستان و بلوچستان به اهمیت برنامهٔ مدیریت در احیای تالاب‌های هامون و نقش نهادهای بین‌المللی در بهبود شرایط این تالاب اشاره کرده و بر لزوم پاسخگویی نمایندگان ادارات دست‌اندرکار به اقدامات در نظر گرفته شده در برنامه تأکید کرد. ایشان اجرایی شدن طرح کمک‌های کوچک و زودبازده توسط «پروژهٔ سیستان» را گامی مهم و اثربخش در زنده شدن امید میان مردم و جلب مشارکت آنها در فرایند توسعه دانست.

فلسفی اهداف این پروژه را تلاش برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی منطقهٔ سیستان با تأکید بر حمایت از معیشت‎های جایگزین منطبق بر مزیت‌های رقابتی بیان کرد و مؤلفه‌های پروژهٔ سیستان را ارتقای ظرفیت‌ها و هماهنگی، مدیریت پایدار آب و خاک شامل مدیریت و احیای تالاب هامون و توسعه اقتصاد محلی شامل کشاورزی سازگار با اقلیم و معیشت‌های جایگزین برشمرد. وی موفقیت اقدامات توسعه‌ای را در گرو مشارکت و همکاری کلیهٔ ذینفعان و دست‌اندرکاران کلیدی دانست و بر نقش مؤثر جامعه محلی بر پیشرفت پروژه‌ها تأکید نمود.

«برنامه مدیریت جامع تالاب‌های بین‌المللی هامون» با هدف کاربرد رویکرد مدیریت زیست بومی به‌منظور احیاء، حفظ و بهره‌برداری پایدار تالاب بین‌المللی هامون با مشارکت مؤثر کلیه ذینفعان و دست‌اندرکاران محلی، ملی و بین‌المللی تدوین شده و در سال 1396 به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسیده است. ذیل این برنامه چهار کارگروه ملی، استانی، شهرستانی و محلی با شرح وظایف مشخص تشکیل شده است. کارگروه شهرستانی، مدیریت یکپارچه تالاب هامون را با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد تالاب و نظارت بر کلیه فعالیت‌های مؤثر بر اکوسیستم تالاب منطبق بر برنامه‌ریزی منطقه‌ای و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص فعالیت‌های برنامه مدیریت تالاب به‌عهده دارد.

پروژهٔ «مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی سیستان» با نام اختصاری «پروژهٔ سیستان»، پروژه‌ای مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد است که با حمایت مالی اتحادیه اروپا از سال 2020 میلادی و با اهداف مشخص به مدت پنج سال در منطقه فعالیت می‌کند.

 

اشتراک گذاری: