مناقصات

فراخوان "آگاهی‌افزایی و ظرفیت‌سازی در زمینه پیشگیری، مقابله و اطفاء آتش در روستاهای حاشیه تالاب هامون " به شماره 024-116382

این فراخوان از تاریخ 28 شهریور ۱۴۰۱ تا 12 مهر ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
جدید

فراخوان مجدد "مکانیزاسیون و تجهیز مزارع پرورش ماهی سردآبی در منطقه سیستان" به شماره 023-116382

این فراخوان از تاریخ 29 شهریور ۱۴۰۱ تا 12 مهر ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
جدید

اطلاعیه شماره 1 : در ارتباط با فراخوان مناقصه «طراحی و بازسازی ساختمان مرکز بازدیدکنندگان تالاب هامون و تامین و نصب تجهیزات خورشیدی به منظور تامین الکتریسیته، گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان موردنظر در منطقه سیستان» به شماره مناقصه 022-116382

به اطلاع علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه «طراحی و بازسازی ساختمان مرکز بازدیدکنندگان تالاب هامون و تامین و نصب تجهیزات خورشیدی به منظور تامین الکتریسیته، گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان موردنظر در منطقه سیستان» به شماره 022-116382 می‌رساند، بنا بر درخواست‌های مطرح شده از سوی مشاوران متقاضی شرکت در مناقصه مذکور، در خصوص امکان تمدید مهلت زمانی ارسال مدارک جهت بررسی بهتر و دقیق‌تر ابعاد موضوع، مهلت ارسال پیشنهادات تا روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 تمدید گردید.
منقضی شد

فراخوان "مکانیزاسیون و تجهیز مزارع پرورش ماهی سردآبی در منطقه سیستان" به شماره 023-116382

این فراخوان از تاریخ 31 مرداد ۱۴۰۱ تا ۱3 شهریور ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

فراخوان "طراحی و بازسازی ساختمان مرکز بازدیدکنندگان تالاب هامون و تامین و نصب تجهیزات خورشیدی به منظور تامین الکتریسیته، گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان مورد نظر در منطقه سیستان" به شماره 022-116382

این فراخوان از تاریخ 31 مرداد ۱۴۰۱ تا 20 شهریور ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

تامین، انتقال، نصب و راه‌اندازی نیروگاه 20 کیلوواتی فوتوولتاییک، غیر متصل به شبکه، در دانشگاه زابل

این فراخوان از تاریخ ۲5 مرداد ۱۴۰۱ تا 31 شهریور ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد به منظور کسب اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه با استفاده از لینک مربوطه زیر به بخش فراخوان‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران مراجعه و اسناد لازم را مطالعه و دریافت نمایند.

جدید

تدقیق و اجرای برنامه اقدام و پایش طرح مشارکتی برنامه‌ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی با تأکید بر توسعه معیشت‌های پایدار در حوزه سیستان (در دو محور توسعه کسب و کارهای خانگی و صنایع دستی) به شماره مناقصه 020-116382

این فراخوان از تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

فراخوان «طراحی و ساخت گلخانه هیدروپونیک (با سامانه گردش آب) برای تولید علوفه در دامداری با رویکرد مشارکتی (EPC)» به شماره مناقصه 019-116382

این فراخوان از تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۷ تیر ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

فراخوان مجدد «اجرای برنامه بهره‌برداری از ظرفیت‌های کسب و کار، مزیت‌های نسبی حوزه هدف، ارزیابی زنجیره ارزش و بازاریابی محصولات، تولیدات و خدمات در حوزه سیستان»به شماره مناقصه 017-116382

این فراخوان از تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۷ تیر ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

اطلاعیه شماره 1 : در ارتباط با فراخوان مناقصه «تدوین و اجرای برنامه اقدام به منظور توسعه ظرفیت‌های عملکردی در سطوح سازمانی و محیط توانمندساز» به شماره مناقصه 016-116382

به اطلاع علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه تدوین و اجرای برنامه اقدام به منظور توسعه ظرفیت‌های عملکردی در سطوح سازمانی و محیط توانمندساز » به شماره 016-116382 می‌رساند، بنا بر درخواست‌های مطرح شده از سوی مشاوران محترم در خصوص امکان دسترسی به گزارش تهیه شده در خصوص ارزیابی ظرفیت‌های سازمانی و فراسازمانی و به منظور شفاف‌‌سازی و ایجاد جریان رقابتی و برابر، گزارش مورد نظر از طریق لینک زیر قابل دانلود می‌باشد.

واجدین شرایط پس از مطالعه دقیق سند مناقصه پیوست شده، مدارک خود را تا پایان وقت اداری 24 اردیبهشت ماه 1401 به دفتر پروژه سیستان واقع در طبقه همکف سازمان حفاظت محیط زیست ارسال و رسید دریافت نمایند.

آخرین اخبار در زمینه این مناقصه صرفاً از طریق لینک فراخوان مناقصه‌‌ها در وب‌سایت پروژه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
منقضی شد

فراخوان «اجرای برنامه بهره‌برداری از ظرفیت‌های کسب و کار، مزیت‌های نسبی حوزه هدف، ارزیابی زنجیره ارزش و بازاریابی محصولات، تولیدات و خدمات در حوزه سیستان»

این فراخوان از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ۲ خرداد ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

پشتیبانی انجام فعالیت‎های پروژه « ارتقاء مدیریت یکپارچه منابع طبیعی برای احیای زیست‌‎بوم‌‎های تالابی و حمایت از توسعه معیشت‌های جایگزین جوامع محلی» در سطح ملی و استانی

این فراخوان از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ۲ خرداد ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

فراخوان «تدوین و اجرای برنامه اقدام به منظور توسعه ظرفیت‌های عملکردی در سطوح سازمانی و محیط توانمندساز» به شماره مناقصه 016-116382

این فراخوان از تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

اطلاعیه شماره 1: در ارتباط با فراخوان مناقصه «نظارت، ارزیابی و تسهیلگری طرح‌های کوچک و زودبازده در منطقه سیستان»
به شماره 014-116382

به اطلاع علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه «نظارت، ارزیابی و تسهیلگری طرح های کوچک و زودبازده در منطقه سیستان» به شماره 014-116382 می‌رساند، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته؛ تغییراتی در حدود خدمات مورد نیاز ایجاد شده که این تغییرات می‌تواند قیمت نهایی و پیشنهادی را با تغییر مواجه نماید.

بنابراین به منظور شفاف‌‌سازی و ایجاد جریان رقابتی و برابر، سند RFP مورد بازنگری قرار گرفت. این بازنگری در حدود خدمات مورد نیاز در جدول شماره 1 در صفحه 7 نشان داده شده است که از طریق فایل پیوست این اطلاعیه قابل ملاحظه است.

واجدین شرایط پس از مطالعه دقیق سند مناقصه پیوست شده، مدارک خود را تا پایان وقت اداری 10 اردیبهشت ماه 1401 به دفتر پروژه سیستان واقع در طبقه همکف سازمان حفاظت محیط زیست ارسال و رسید دریافت نمایند.

آخرین نسخه ویرایش شده سند مناقصه «نظارت، ارزیابی و تسهیلگری طرح های کوچک و زودبازده در منطقه سیستان» را دانلود نمایید.

آخرین اخبار در زمینه این مناقصه صرفاً از طریق لینک فراخوان مناقصه‌‌ها در وب‌سایت پروژه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
منقضی شد

فراخوان «نظارت، ارزیابی و تسهیلگری طرح های کوچک و زودبازده در منطقه سیستان»

این فراخوان از تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

فراخوان «شناسایی روش‌های بومی و اجرای کنترل گرد و غبار با مشارکت جامعه محلی»

این فراخوان از تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

فراخوان «طراحی بانک اطلاعاتی تحت وب»

این فراخوان از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

فراخوان «جمع‌آوری و تحلیل مطالعات مردم‌شناسی در منطقه سیستان با نگاه ویژه به مدیریت جامع منابع طبیعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی»

این فراخوان از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

مناقصات پیشین

فراخوان «ساماندهی چرای دام و بهره‌برداری خردمندانه از مراتع در معرض آسیب سیستان»

این فراخوان از تاریخ ۱۴ تا ۲۸ دی ۱۴۰۰ دارای اعتبار است. از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.​
لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده است ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

فراخوان «تدقیق مطالعات و تهیه برنامه اقدام مشارکتی کنترل و توزیع سیلاب با تأکید بر مدیریت کانون‌های گرد و غبار و تقویت معیشت جوامع محلی»

این فراخوان از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ دارای اعتبار است.

از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.

لطفاً توجه فرمائید مستنداتی که در فایل pdf آمده ملاک اصلی است و فرم‌هایی که در قالب ورد آمده برای سهولت در تکمیل قرار گرفته است و دخل و تصرف در متن فرم جایز نیست.
منقضی شد

اطلاعیه شماره 1 : در ارتباط با فراخوان مناقصه «تامین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز در راستای ارتقای تاب‌آوری و توانمندسازی تختک نشینان در حمایت از پرورش گاو سیستانی در شرایط تنش آبی و خشکسالی منطقه» به شماره 009-116382

منقضی شد

فراخوان «تامین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز در راستای ارتقای تاب‌آوری و توانمندسازی تختک‌نشینان در حمایت از پرورش گاو سیستانی در شرایط تنش آبی و خشکسالی منطقه»

این فراخوان از تاریخ ۲۲ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۰ دارای اعتبار است. از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.​
منقضی شد

اطلاعیه شماره ۱ در خصوص فراخوان «تدوین طرح مشارکتی برنامه‌‎ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی (ILUMP) با تأکید بر توسعه معیشت‎‌های پایدار»

منقضی شد

فراخوان «تدوین طرح مشارکتی برنامه‌‎ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی (ILUMP) با تأکید بر توسعه معیشت‎‌های پایدار»

این فراخوان از تاریخ 9 شهریور 1400 به مدت دو هفته دارای اعتبار است. از علاقه‌‎مندان دعوت می‌گردد پس از مطالعه دقیق سند RFP در لینک زیر، نسبت به ارسال اسناد درخواستی (پیشنهاد فنی و مالی با رعایت شرایط الزامی مندرج در سند) در پاکت‌های دربسته مهر و موم شده اقدام نمایند. مدارک را تا روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور ماه 1400 ساعت 16:00 به دفتر مدیریت پروژه واقع در سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، پارک طبیعت پردیسان، دفتر پروژه سیستان ارسال نمایید.
منقضی شد

فراخوان « گردآوری و بررسی مطالعات پایه موجود، اطلاعات پایه موردنیاز، ارزیابی، نیازسنجی و تحلیل جامع وضعیت حوزه سیستان از دیدگاه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی (CEPA)»

به شماره نیاز 1100003072000076 از تاریخ اول شهریورماه 1400 به مدت یک هفته در سامانه تدارکات دولت به آدرس زیر قابل دسترسی می باشد. از علاقه مندان دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه نسبت به ارسال مدارک لازم اقدام نمایند.
منقضی شده