نشست جمع‌بندی کارگاه‌های آموزش طرح‌نویسی و آشنایی با فرایند اعطای اعتبارات مالی کوچک مقیاس

ندا فلسفی، سرپرست پروژه ” ارتقاء مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی برای احیای زیست‎‌ بوم‎های تالابی و حمایت از توسعۀ معیشت‌های جایگزین جوامع محلی” از برگزاری نشستی به منظور جمع‌بندی یافته ها و نتایج کارگاه های برگزار شده در خصوص «آموزش طرح نویسی و آشنایی با فرایند اعطای اعتبارات مالی کوچک مقیاس» و برنامه ریزی اقدامات آتی در راستای فراهم نمودن زمینه‌ها و ظرفیت‌های لازم برای اجرایی نمودن تعدادی از طرح‌های زودبازده در راستای برنامه‌های پروژه سیستان خبر داد.

این نشست مورخ 19 فروردین ماه به میزبانی دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری سیستان و بلوچستان در محل استانداری استان سیستان و بلوچستان و با حضور نمایندگان دستگاه های مجری در استان، برگزار گردید.

طی این نشست نمایندگان دستگاه های مختلف ضمن اظهار تمایل برای مشارکت در اجرای این پروژه، به بیان ضرورت همکاری و هم افزایی مجریان، به منظور اجرایی شدن و نتیجه بخش بودن طرح اعطای کمک های اعتباری کوچک مقیاس نیز پرداختند. در ادامه نیز یافته های حاصل از برگزاری کارگاه ها توسط نماینده تیم آموزشی ارائه و تحلیل گردید.

کریمیان، معاون برنامه‌ریزی فرماندار نیمروز، اطلاع رسانی و هماهنگی بیشتر با فرمانداری های پنجگانه را برای پیش برد بهتر طرح موثر دانستند. همچنین، بارانی زاده نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هیرمند، به ضرورت رها نشدن فعالیتها بعد از اتمام پروژه و توجه به بخش بازار و و زنجیره تولید، اشاره نمود. در ادامه ابراهیمی نماینده اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز به بیان پتانسیل بالای منطقه در زمینه توسعه گردشگری و صنایع دستی، در جهت توسعه منطقه، پرداختند. آجرلو، نماینده دانشگاه زابل نیز، با بیان لزوم توجه بیشتر به نظرات ارائه شده از سوی جامعه محلی، به ضرورت توجه به نتایج پروژه های اجرا شده پیشین، نظیر منارید اشاره نمودند و همکاری دانشگاه زابل با پروژه سیستان را مفید دانستند.

در این نشست، معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری سیستان و بلوچستان نیز توجه بیشتر به مباحث اقتصادی و ضرورت بهبود وضعیت معیشت مردم را مورد تاکید قرار داد، همچنین ایجاد مسیر متوازن به منظور آموزش جوامع محلی و دستگاه های اجرایی و ایجاد فهم مشترک را ضروری برشمرد.

در پایان جلسه فلسفی، سرپرست پروژه سیستان، ضمن تشکر و قدردانی از مشارکت حاضرین و ارائه پیشنهادات، گام برداشتن در راستای ارتقای مشارکت های بین بخشی و هم افزایی در راستای مدیریت یکپارچه منابع توسط کلیه ذینفعان به منظور رسیدن به شرایط مطلوب را ضروری برشمرد. ایشان با تاکید بر اصل محوریت انسان در فرایندهای مشارکتی، رویکرد پروژه سیستان را در مراحل مختلف از جمله تصمیم گیری و مدیریت، به صورت پایین به بالا بیان کردند. همچنین با بیان تاثیر برگزاری کارگاه‌های چند روز گذشته به عنوان گام اول پروژه در مسیر تقویت ظرفیت نهادی، بیان نمودند که برنامه‌ریزی به منظور انجام آموزش‌های بیشتر در گام‌های بعدی، در دست انجام است. ایشان همچنین یکی از برنامه های کلیدی پروژه در راستای توسعه اقتصادی – اجتماعی منطقه را تدوین و تنظیم «برنامه توسعه اقتصاد محلی» بر اساس مزیت های نسبی پروژه بر شمردند و بر لزوم تلاش رفع موانع بر سر راه اجرایی شدن طرح های کوچک مقیاس، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در سطح استان، تاکید نمودند.

اشتراک گذاری: