اطلاعیه شماره ۱ مناقصه 009-116382

اطلاعیه شماره 1 : در ارتباط با فراخوان مناقصه «تامین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز در راستای ارتقای تاب‌آوری و توانمندسازی تختک نشینان در حمایت از پرورش گاو سیستانی در شرایط تنش آبی و خشکسالی منطقه» به شماره 009-116382

به اطلاع علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه «تامین تجهیزات و زیرساخت­های مورد نیاز در راستای ارتقای تاب‌آوری و توانمندسازی تختک‌­نشینان در حمایت از پرورش گاو سیستانی در شرایط تنش آبی و خشکسالی منطقه» به شماره  009-116382 می­‌رساند، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته؛ تغییراتی در حدود خدمات مورد نیاز صورت گرفته است که این تغییرات می‌توانند قیمت نهایی و پیشنهادی را با تغییر مواجه نمایند.  

بنابراین به منظور شفاف‌­سازی و ایجاد جریان رقابتی و برابر، سند RFP مورد بازنگری قرار گرفت. این بازنگری در حدود خدمات مورد نیاز در جدول شماره 1 در صفحه 7 نشان داده شده است که از طریق فایل پیوست این اطلاعیه قابل ملاحظه است.

واجدان شرایط پس از مطالعه دقیق سند مناقصه پیوست شده، مدارک خود را تا پایان وقت اداری 04 مهر 1400 به دفتر پروژه سیستان واقع در طبقه همکف سازمان حفاظت محیط زیست ارسال و رسید دریافت نمایند.

آخرین نسخه ویرایش شده سند مناقصه «تامین تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز در راستای ارتقای تاب­آوری و توانمندسازی تختک نشینان در حمایت از پرورش گاو سیستانی در شرایط تنش آبی و خشکسالی منطقه»  را دانلود نمایید.

آخرین اخبار در زمینه این مناقصه صرفاً از طریق لینک فراخوان مناقصه‌­ها در وب سایت پروژه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانلود مستندات