فراخوان شماره ۲ طرح‌های کوچک زود بازده

مهلت ارسال طرح برای فراخوان شماره ۲ طرح‌های کوچک زودبازده تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ تمدید شد به منظور نیل به اهداف پروژه‌‌ سیستان، فراخوانی برای دریافت پروپوزال برای اجرای طرح‌های کوچک زودبازده آغاز شده است. اهداف این طرح، حمایت از طرح‌های عملی در منطقه، کمک به تقویت تعاونی‌های روستایی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های […]

فراخوان شماره 1 طرح‌های کوچک زود بازده

فراخوان طرح زود بازده به منظور نیل به برخی از اهداف پروژه، اجرای پروژه‎های کوچک زودبازده از طریق ارائه فراخوان برای دریافت پیشنهادات اجرایی اینگونه طرح‎ها مد نظر قرار گرفته است. از جمله اهداف این گونه طرح‎ها، حمایت از پروژه­های عملی در منطقه و کمک به تقویت ظرفیت‎های علمی و اجرایی تعاونی‎های روستایی، سازمان‌های غیردولتی، […]